Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Πρόγραμμα

3 Οκτωβρίου      4-6 μ.μ.

Εισαγωγή στην συγκεκριμένη διδασκαλία και μετάδοση Άτι Γκούρου Γιόγκα
που συνδυάζεται με την άσκηση της πρακτικής του μικρού Τούν.

4 Οκτωβρίου     10-12 π.μ.

Οδηγίες σχετικά με την Πρώτη Κάθαρση και τις Μυστικές Πρακτικές.
Θα δοθεί άδεια άσκησης για την πρακτική του μεσαίου Τούν.

5 Οκτωβρίου        10-12 π.μ.

Οδηγίες σε σχέση με το κύριο Ντρί-τζάνγκ, Καθαρτήριες Πρακτικές.
Θα δοθεί άδεια  άσκησης για την πρακτική της μικρής Γκαναπούτζας.

6 Οκτωβριου        10-12 π.μ.

Οδηγίες για Κάθαρση και Ολοκλήρωση στην πρωταρχική φύση.

6 Οκτωβριου        4 – 6 μ.μ.

Θα γίνει ομαδική άσκηση της πρακτικής της Μικρής Γκαναπούτζας για το τέλος της απομόνωσης.

7 Οκτωβρίου        10 -12 π.μ.

Ο Ρίνποτσε θα δώσει συμβουλές για την άσκηση στην καθημερινή ζωή καθώς επίσης και άδεια άσκησης ατομικών και συλλογικών πρακτικών.

Στο τέλος των διδασκαλιών θα κάνουμε όλοι μαζί την πρακτική ‘Ατι Γκούρου Γιόγκα και θα ολοκληρωθεί η απομόνωση.

Comments are closed.