Συγχαρητήρια στους νικητές της Λοταρίας στην Αθήνα

Τα συγχαρητήρια μας στους νικητές της λοταρίας που έλαβε χώρα στα πλαίσια του retreat της Αθήνας, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012.
Στην λίστα που ακολουθεί, τα ονόματα των νικητών:

Chögyal Namkhai Norbu (fire 15)
Precious Statue of Rigdzin Changchub Dorje – offered to Hellenic Dzogchen Community

Marisa Alonso (water 29)
The Light of Kailash signed by Ch. Namkai Norbu

 Hellenic Dzogchen Community (wind 56)
A very nice crystal

Martha Soulie (space 88)
Nice silver jewel of double vajra

Walter – Laura – Gloria (earth 83)
A nice silver keltic pin (jewel)

Luchezar from Bulgarian Community (fire 76)
A silver ring with HRI

Katherina Sempekou (space 81)
The tibetan book for life and dead by Sogyal Rinpoche (greek)

Walter – Laura – Gloria (earth 79)
Greek beads (kompoloi) made by amber

Bulgarian Dzogchen Community (water 86)
Greek beads (kompoloi) made by opsidian volcanic

Almani Kanela (wind 27)
An empowered golden picture of Vajrakilaya framed

Venerin from Bulgarian Community  (fire 73)
A big vase with greek olives – handmade by Chios island

Larisa Sidorenko (earth 08)
A big thanka of Guru Padmasambava

Antonis Raptis (space 96)
A very nice damaru

Chögyal Namkhai Norbu  (fire 53)
A very nice dadar – AGAIN : Zhanna Erokhina (wind 38)

Rania Bourna (earth 81)
A very nice crystal with tibetan letter A inside

Marisa Alonso  (fire 55)
A very nice golden necklace

Chitzoglou (wind 50)
A very nice meditation stick with longsal in front

Evgenia Karagiorgou (fire 100)
A picture of Guru Padmasambava with wooden frame

Athina Papastamou (earth 27)
Greek beads (kompoloi) made by yak bone in a leather pocket

Bulgarian Dzogchen Community (water 95)
Greek beads (kompoloi) made by nutmeg in a leather pocket

Hellenic Dzogchen Community  (wind 96)
A nice bracelet with dragon’s head and a ring with small stones

Chögyal Namkhai Norbu  (space 58)
two bracelets with stones and colorful designs – AGAIN : Yuli (water 31)

Nikoleta Zanon (fire 03)
The Tibetan book of dead (greek)

Aloka (wind 10)
A very nice wall decorative with 8 auspicious symbols

Marisa Alonso  (fire 55)
A very nice mala of sandalwood

Matilde Namkhai (water 02)
A small thanka of Samadabhadra

Hellenic Dzogchen Community  (earth 67)
A small thanka of Cherenzig

Matilde Namkhai (wind 14)
A small thanka of Vajra Yogini

Maria Margeti (space 50)
A wooden mala with a box of incense

David Skura (fire 54)
The book of Hellenic Dzogchen Community – DZOGCHEN

Adriana dal Borgo (wind 100)
The book of Hellenic Dzogchen Community – DZOGCHEN

Chögyal Namkhai Norbu  (fire 83)
A very nice ceramic flower for decoration – handmade

Olesya Lipchenco (earth 30)
A very nice couple of earings

David Skura (fire 54)
A Vajrakilaya poster with a Buddha poster

Panagiotis Stambolis (earth 21)
A Yeshe Tsogyal poster

George Argyros (fire 87)
Two bracelets with stones

Chögyal Namkhai Norbu  (space 05)
An Amitayus poster – AGAIN :  Anastasios Bakratsas (earth 78)

Laura Evangellisti (fire 10)
A white press-papier with the Tibetan letter A – handmade and a small Dzambala statue

Rania Bourna (earth 81)
A green press-papier with the Tibetan letter A – handmade and a small Dzambala statue

Egle (earth 54)
Earth friendly shoes for children – handmade

Chögyal Namkhai Norbu  (fire 61)
female sculpture signed – AGAIN : Philipe Louciantes (wind 13)

Chögyal Namkhai Norbu  (fire 58)
Nepalese female bag made by satin with a Mandala of Sangye Menla inside

Stefan (germany) (water 61)
A wooden mala with a box of incense

Katherina Sempekou (fire 29)
pot-pourri of flowers and various shells

This entry was posted in Local News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.