Παγκόσμια αλυσίδα άσκησης Guru Dragphur

Tην Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, ημέρα Γκούρου Παντμασαμπάβα,για 24 ώρες 00:00-24:00, οι κοινότητες ανά τον κόσμο θα σχηματίσουμε μια παγκόσμια αλυσίδα άσκησης  Guru Dragphur, με την πρόθεση να ελένξουμε τις αρνητικές ενέργειες, να περιορίσουμε κάθε είδους εμπόδιο και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τη διαύγεια.

Η Ελληνική κοινότητα δεσμεύτηκε να κρατήσει το μάντρα από τις 21:00 έως 22:00 ώρα Ελλάδας  ενταγμένο στη μικρή γκαναπούτζα, οπότε θα ξεκινήσουμε αυστηρά 20:30 (ώρα προσέλευσης 20:00)

This entry was posted in Local News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.