Γιάντρα Γιόγκα για προχωρημένους

Advanced YantraYoga Course

with Laura Evangelisti

24-28 August 2012
MerigarWest – Arcidosso (Grosseto)

εδώ περισσότερα

This entry was posted in World news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.