Χορός του Βάζρα

Στη Διδασκαλία Τζοκτσέν, ο ήχος και η κίνηση είναι πολύ σημαντικά, επειδή αυτά είναι τα μέσα για να ολοκληρωθεί κανείς στην κατάσταση του στοχασμού.

Ο Χορός του Βάζρα είναι κυρίως μία πρακτική που αποβλέπει στην εναρμόνιση της ενέργειας του ατόμου. Εάν διαθέτει κανείς μια βαθύτερη γνώση του νοήματος του Χορού του Βάζρα, τότε ο χορός γίνεται μία μέθοδος για ολοκλήρωση των τριών διαστάσεων της ύπαρξης (σώματος, λόγου και νου) στη γνώση της κατάστασης του στοχασμού.

Η ολοκλήρωση αυτή είναι ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς του ασκούμενου στο Τζοκτσέν. Ο Χορός του Βάζρα ασκείται επάνω σε ένα Μάνταλα, το οποίο αντιπροσωπεύει την αντιστοιχία μεταξύ της εσωτερικής διάστασης του ατόμου και της εξωτερικής διάστασης του κόσμου.

 

Μαθήματα του Χορού του Βάζρα  εδώ

 

Comments are closed.