Διδασκαλίες μέσω Webcast

Για να συνδεθείτε με τα live Webcasts που δίνει ο Τσόγκυαλ Νάμκαϊ Νόρμπου, παρακαλούμε να ανοίξετε τις παρακάτω διευθύνσεις:

 

 

 

 

 

Για βίντεο: http://www.shangshunginstitute.net/webcast/video.php

Για ήχο:     http://www.shangshunginstitute.net/webcast/index.php

προσοχή

για τα κλειστά webcast χρειάζεται να έχετε κωδικό πρόσβασης.

webcast     

 

 

 

 

 

Comments are closed.