Οι Τρεις Σειρές της Διδασκαλίας Τζοκτσέν

Ο Manjushrimitra έλαβε τη μετάδοση όλων των διδασκαλιών Τζοκτσέν από τον Garab Dorje και τις υποδιαίρεσε σε τρεις σειρές:  Semde, Longde και Mennagde. Οι τρεις σειρές είναι τρεις τρόποι παρουσίασης των διδασκαλιών, κάθε μία με τις αντίστοιχες μεθόδους πρακτικής άσκησης.  Ο στόχος και των τριών σειρών είναι να μας οδηγήσουν στην τελική πραγμάτωση.

Στη σειρά Semde, «η σειρά του νου», ο ασκητής εισάγεται, μέσω της προσωπικής άσκησης, στη φύση του νου, προκειμένου να υπάρξει μια «χειροπιαστή» εμπειρία της.

Η σειρά Longde είναι «η σειρά του διαστήματος».  Στη συγκεκριμένη περίπτωση η λέξη διάστημα αναφέρει στην πρωταρχική διάσταση της κενότητας, η οποία λειτουργεί ως την βάση για την εκδήλωση της διαύγειας του ασκητή.

Η σειρά Mennagde είναι η ουσιαστική σειρά των «μυστικών οδηγιών», ή Upadesha, η οποία περιλαμβάνει τις ειδικές διδασκαλίες και μεθόδους, βασισμένες στις εμπειρίες των κυρίαρχων δασκάλων, με  στόχο να βοηθήσει τον ασκητή να προοδεύσει στην ολοκληρωμένη πραγμάτωση.

Comments are closed.