Λόνγκσαλ

Ο Κύκλος Διδασκαλιών Λόνγκσαλ

Ο κύκλος διδασκαλιών Λόνγκσαλ ανήκει στην κατηγορία των Τέρμα (gter ma) ή Κρυμμένων Θησαυρών και αποκαλύφθηκε στο Τσόγκιαλ Νάμκαϊ Νόρμπου μέσω ονείρων διαύγειας. Οκτώ τόμοι αυτών των διδασκαλιών έχουν ήδη εκδοθεί, που αφορούν στην ουσία των τριών σειρών του Τζοκτσέν στις θεμελιώδεις όψεις τους ως προς την θεώρηση, τον διαλογισμό και την συμπεριφορά. Ο πλήρης τίτλος αυτού του κύκλου είναι Λόνγκτσεν Όσαλ Κάντροϊ Νίνγκτικ ή “Η Φωτεινή Διαύγεια του Σύμπαντος, Μύχια Ουσία των Ντακίνι” (θηλυκές εκδηλώσεις της πρωταρχικής ενέργειας).

Comments are closed.