Γκούρου Γιόγκα

Η Σανσκριτική λέξη «γκουρού» σημαίνει «ο κύριος».  Η λέξη «γιόγκα» σημαίνει το να κατέχεις την γνώση ή την κατανόηση της αυθεντικής κατάστασης σου, η ουσιώδης κατάσταση όπου δεν υπάρχει τίποτα το οποίο χρειάζεται να αλλάξεις ή να τροποποιήσεις.

Αυτή είναι η κατάσταση του γκούρου.  Η Γκούρου-γιόγκα είναι το κύριο στοιχείο της άσκησης στο Τζοκτσέν.

 

Comments are closed.