Απευθείας Μετάδοση

Η μετάδοση της γνώσης από τον δάσκαλο στον μαθητή μπορεί να γίνει προφορικά, συμβολικά ή άμεσα. Η πρωτοτυπία της διδασκαλίας Τζοκτσέν είναι η άμεση μετάδοση ή «εισαγωγή» κατά την οποία ο δάσκαλος και ο μαθητής, βρίσκονται στην πρωταρχική κατάσταση την ίδια στιγμή, μέσω μια εμπειρίας η οποία σχετίζεται με το σώμα, το λόγο ή το νου.

Λόγω της δύναμης της μετάδοσης οι μαθητές είναι σε θέση να ανακαλύψουν την αυθεντική  κατάσταση τους μέσω αυτής της μεθόδου.  Ο Τσόγκυαλ Ναμκάι Νορμπου προσφέρει την άμεση εισαγωγή τρεις φορές ετησίως κατά τις επετείους του Garab Dorje, του Guru Padmasambhava και του Adzom Drugpa.

Προκειμένου να καταστεί πιθανό, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να παρευρεθούν σε σεμινάριο ή να είναι προσωπικά παρόν κατά την εξαγωγή της «άμεσης μετάδοσης», οι «άμεσες μεταδόσεις» προσφέρονται επίσης μέσω ζωντανού webcast.

Τα Gar και τα Ling συχνά έχουν ζωντανά βίντεο των εξηγήσεων για την μετάδοση. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το σύστημα webcast μας, το οποίο είναι ανοικτό σε όλους κατά αυτές τις ημερομηνίες. Οι άμεσες μεταδόσεις πραγματοποιούνται τον Νοέμβριο, τον Ιούλιο/Αύγουστο και τον Φεβεουάριο/Μάρτιο.  Οι ακριβείς ημερομηνίες ποικίλλουν εξαιτίας το ότι είναι βασισμένες στο Θιβετιανό σεληνιακό ημερολόγιο.

Comments are closed.