Τί είναι Τζοκτσέν

Το Τζοκτσέν (rdzogs chen), ή “Ολική Τελειότητα” ή “ Ολική Πληρότητα, είναι μια Διδασκαλία που αποκαλύπτει την πρωταρχική κατάσταση του κάθε ατόμου, μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως «τέλεια», εξαιτίας του άπειρου δυναμικού της για να εκδηλωθεί με την ποικιλία όλων των φαινομένων της ύπαρξης. Μόλις αφυπνισθεί άμεσα από τον Δάσκαλο, αυτή η τελειότητα βιώνεται ως η εσώτερη φύση του ατόμου, η Φύση του Νου. Η συνεχής συνειδητότητα αυτής της φύσης είναι η θεμελιώδης πρακτική που οδηγεί στην αποκάλυψη ή στην εκδήλωση του πρωταρχικού δυναμικού του ατόμου.

Τζοκτσέν (rdzogs pa chen po, σανσκριτικά Mahasandhi), όπως εξηγείται, σημαίνει Ολική Τελειότητα και αναφέρεται στην κατάσταση του πρωταρχικού δυναμικού του κάθε ατόμου. Η μέθοδος μέσω της οποίας εισάγεται κάποιος στη γνώση του Τζοκτσέν και ανακαλύπτει την πραγματική κατάσταση του, ονομάζεται διδασκαλία Τζοκτσέν.

Η γνώση του Τζοκτσέν ανάγεται στα βάθη της αρχαιότητας, σύμφωνα με την παραδοσιακή θρησκευτική άποψη. Στην εποχή μας, για πρώτη φορά μεταδόθηκε από τον Γκάραπ Ντόρτζε (184 π.Χ. έως 57 μ.Χ.) μερικούς αιώνες μετά τον Βούδα Σακιαμούνι. Το Τζοκτσέν έχει μεταδοθεί μέσα στους αιώνες σε μια αδιάσπαστη αλληλουχία από δάσκαλο σε μαθητή μέχρι τις μέρες μας.

Η Ουσιαστική Φύση του Νου λέγεται στις Διδασκαλίες Τζοκτσέν πως είναι σαν τη φύση του καθρέφτη. Η ουσιαστική φύση του καθρέφτη είναι σαφής, καθαρή και διαυγής. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσαν να εμφανιστούν αντανακλάσεις μέσα του. Με τον ίδιο τρόπο, η φυσική κατάσταση του νου χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, καθαρότητα και διαύγεια. Ένας καθρέφτης θα αντανακλά ό,τι βρίσκεται μπροστά του, αλλά η φύση του καθρέφτη δεν κηλιδώνεται από οποιαδήποτε αντανάκλαση, όσο άσχημη ή τρομερή κι αν είναι αυτή. Παρόμοια, αν ένα άτομο παραμένει συνεχώς παρόν στην κατάσταση του στοχασμού που είναι η έμφυτη φύση του νου, καμμία απολύτως σκέψη όσο όμορφη ή άσχημη, ελκυστική ή αποκρουστική, δεν μπορεί να σπιλώσει την θεμελιώδη καθαρότητα του νου ή να διασπάσει ή να διαταράξει τον ασκητή, ο οποίος παραμένει ολοκληρωμένος σε μια κατάσταση πέρα από τα όρια του εγώ και την κριτική διάνοια, βιώνοντας τον κόσμο ως παιχνίδισμα της δικής του ενέργειας.

Αυτή είναι η αβίαστη κατάσταση του “Τζοκτσέν”, της “Μεγάλης Τελειότητας”, αφ’ εαυτής πλήρης  και χωρίς να της λείπει τίποτα. Όταν όμως ένα άτομο είναι σε διάσπαση, δεν παραμένει πλέον στην κατάσταση της Φύσης του Νου. Εισέρχεται τότε στην δυϊστική σύγχυση του διχασμού της εμπειρίας του σε ένα παρατηρητή-υποκειμένο που αντιλαμβάνεται ένα φαινομενικά εξωτερικό κόσμο ως αντικείμενο. Αυτό λέγεται ότι είναι σαν να εκλαμβάνει κάποιος τις εξωπραγματικές αντανακλάσεις που προκύπτουν σε ένα καθρέφτη για την ίδια την πραγματικότητα. Οι Διδασκαλίες Τζοκτσέν υπάρχουν για να επιτρέψουν σε όσους έχουν εισέλθει σε αυτήν την δυαδική κατάσταση, με όλη την εγγενή δυστυχία της, να επιστρέψει στην “Πρωταρχική Κατάσταση” που είναι η φυσική κατάσταση του νου, η κατάσταση του Τζοκτσέν. Αυτή η κατάσταση είναι αυθόρμητα τέλεια και υπάρχει σε κάθε άτομο ευθύς εξ αρχής. Χάνεται μόνο μέσα  από την δυαδική προσκόλληση του νου που προσηλώνεται στο εγώ. Δεν είναι κάτι που πρέπει να δημιουργηθεί ή να κατασκευαστεί.

Ο ασκούμενος του Τζοκτσέν, αφού λάβει την Μετάδοση της Πρωταρχικής Κατάστασης από κάποιο Δάσκαλο που διαθέτει τα προσόντα, την βιώνει για τον εαυτό του και δεν παραμένει πια σε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τι είναι πραγματικά αυτή η κατάσταση. Αυτός ή αυτή στη συνέχεια προσπαθεί να παραμείνει παρών ή παρούσα, συνεχίζοντας σε μη-δυαδικό στοχασμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς να διασπαστεί ή να επιτρέψει στο νου να παγιδευτεί στο δίχτυ της διανοητικής σύλληψης. Χαλαρώνοντας το σώμα, την ενέργεια και το νου σε κατάσταση καθαρής παρουσίας ή “ρίκπα” (rig pa), αυτός ή αυτή επιτρέπει τη δυαδική προσκόλληση του νου να “αυτο-απελευθερωθεί”, χωρίς να χρειάζεται να απαρνηθεί, να εξαγνίσει ή να μετασχηματίσει οτιδήποτε. Έτσι, το μονοπάτι του Τζοκτσέν ονομάζεται “Δρόμος της Αυτο-Απελευθέρωσης”.

Σε αυτή την πορεία, το κάθε τι που προβάλλει στο πεδίο της εμπειρίας του ασκούμενου δεν φαίνεται να είναι ουσιαστικά περισσότερο πραγματικό από μία αντανάκλαση στον καθρέφτη. Έχοντας βρεθεί, μέσω της μετάδοσης από τον Δάσκαλο και μέσα από τις διάφορες πρακτικές αυτού του δρόμου, στην πρωταρχική κατάσταση που είναι η εγγενής κατάσταση μας, συνεχίζουμε σε αυτή την κατάσταση του στοχασμού, στην οποία τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει την φυσική διαύγεια του νου που εκδηλώνεται αυθόρμητα. Αναπτύσσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι ότου φτάσουμε την ολική πραγμάτωση, στην οποία τα δεσμά της δυαδικής ύπαρξης λύνονται πλήρως. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι και τεχνικές στη διδασκαλία Τζοκτσέν που μπορεί να μάθει και να εφαρμόσει κάποιος  για να γνωρίσει και να αναπτύξει την πρωταρχική κατάσταση. Το να εισέλθουμε όμως και να παραμείνουμε στην κατάσταση του στοχασμού σε κάθε μας στιγμή, είναι η θεμελιώδης πρακτική του Τζοκτσέν, στην οποία παραπέμπει το σύμβολο του καθρέφτη.

3-series

Οι Τρεις Σειρές της Διδασκαλίας Τζοκτσέν

Ο Manjushrimitra έλαβε τη μετάδοση όλων των διδασκαλιών Τζοκτσέν από τον Garab Dorje και ... Continue reading

transmission

Απευθείας Μετάδοση

Η μετάδοση της γνώσης από τον δάσκαλο στον μαθητή μπορεί να γίνει προφορικά, συμβολικά ή άμεσα. Η πρωτοτυπία της διδασκαλίας Τζοκτσέν είναι η άμεση μετάδοση ... Continue reading

padmasambhava5

Γκούρου Γιόγκα

Η Σανσκριτική λέξη «γκουρού» σημαίνει ... Continue reading

Longsal

Λόνγκσαλ

Ο κύκλος διδασκαλιών Λόνγκσαλ ανήκει στην ... Continue reading

Comments are closed.