Σάντι Μάχα Σάνγκα

Το πρόγραμμα Σάντι ΜάχαΣάνγκα (ΣΜΣ) αποτελεί μία λεπτομερέστατη σύνθεση και παρουσίαση ολόκληρου του σώματος των διδασκαλιών Τζοκτσέν.

Επί του παρόντος, τα σχετικά κείμενα είναι διαθέσιμα προς μελέτη στην αγγλική και στην ιταλική γλώσσα ενώ, όσοι γνωρίζουν θιβετανικά, μπορούν να τα μελετήσουν και στο πρωτότυπο.  Η Ελληνική Κοινότητα Τζοκτσέν ελπίζει πως σύντομα θα είναι σε θέση να παρουσιάσει τη βασικότερη συλλογή αυτών των κειμένων (το βιβλίο «Το Πολύτιμο Βάζο – Οδηγίες πάνω στη Βάση της Σάντι Μάχα Σάνγκα») και στα Ελληνικά.

Τα κυριότερα στοιχεία της εκπαίδευσης ΣΜΣ σε κρυπτογραφική, ουσιαστική μορφή μπορούν να βρεθούν και στο ομώνυμο ποίημα, με τίτλο «Σάντι Μάχα Σάνγκα», που γράφτηκε το 1985 από τον Τσόγκυαλ Ναμκάϊ Νόρμπου. Η αγγλική μετάφρασή του μάς παρέχει μια πλήρη βάση για την εμπέδωση και συνέχιση των διδασκαλιών Τζοκτσέν (από τη σκοπιά του Θιβετανικού Βουδδισμού), των οποίων ο Τσόγκυαλ Ναμκάϊ Νόρμπου είναι φορέας και συνεχιστής.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ΣΜΣ υπάρχουν εννέα επίπεδα, που ξεκινούν από το επίπεδο της Βάσης και εκτείνονται σε άλλα εννέα επίπεδα. Μέσα από τα δέκα αυτά επίπεδα, συστηματικά και προοδευτικά καλύπτονται όλες οι πλευρές της φιλοσοφίας και της πρακτικής του Τζοκτσέν. Κάθε επίπεδο πραγματεύεται διεξοδικά τις τρεις όψεις της θεώρησης, του διαλογισμού και της συμπεριφοράς σε σχέση με την κατάσταση που είναι να επιτευχθεί.

Ένα μεγάλο μέρος της Βάσης, η οποία είναι το θεμέλιο ολόκληρης της γνώσης και της εμπειρίας της άσκησης, αφιερώνεται στις παραδόσεις των Σούτρα και Τάντρα ενώ παράλληλα επισημαίνονται τόσο οι διαφορές προσέγγισης όσο και ο τρόπος θεώρησης και αρμονικής αφομοίωσής τους μέσα από την ολικά περιεκτική ιδιαίτερη οπτική του Τζοκτσέν.

Επιπλέον, περιέχονται συγκεκριμένες οδηγίες που καθιστούν τους ασκητές ικανούς να πραγματώσουν την αυθεντική κατάσταση Τζοκτσέν.

Οι διδασκαλίες Τζοκτσέν, που έχουν διασωθεί στη Θιβετανική γλώσσα, στο σύνολό τους αποτελούν ένα εξαιρετικά εκτεταμένο σώμα κειμένων και κατατάσσονται σε τρεις κύριες σειρές ή κύκλους διδασκαλιών: τη «Σειρά της Φύσης του Νου» (Σέμ-ντε), τη «Σειρά του Χώρου» (Λόνγκ-ντε) και τη «Σειρά των Μυστικών Οδηγιών» (Μενγκάκ-ντε). Τα επίπεδα της ΣΜΣ από το πρώτο έως το τρίτο παρουσιάζουν την Σειρά της Φύσης του Νου, από το τέταρτο έως το έκτο την Σειρά του Χώρου και από το έβδομο έως το ένατο τη Σειρά των Μυστικών Οδηγιών.

Οι εκπαιδευτικές ασκητικές απομονώσεις και οι προφορικές εξετάσεις για τα διάφορα επίπεδα της ΣΜΣ λαμβάνουν χώρα στα Γκαρ της Κοινότητας Τζοκτσέν ανά τον κόσμο και όσοι ακολουθούν το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος σε οποιοδήποτε από αυτά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο που χρειάζεται κανείς για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του αλλά, αντίθετα, οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να μελετήσουν σε βάθος την ύλη κάθε επιπέδου και να εφαρμόσουν φιλότιμα τις αντίστοιχες πρακτικές προτού προχωρήσουν στο επόμενο.

Για να διανύσει τα επίπεδα της Σάντι Μάχα Σάνγκα, ο εκπαιδευόμενος όχι μόνο μελετάει διανοητικά τα καθορισμένα κείμενα αλλά μετέχει και σε ένα ενδελεχές πρόγραμμα ασκήσεων και διαλογισμών. Έτσι, με την άμεση εμπειρική γνώση που αποκτά ανακαλύπτοντας την αυθεντική κατάσταση, ο μαθητής αναπτύσσει τις ικανότητες και την κατανόησή του.

Σχετικά με την σπουδαιότητα αυτού του βιβλίου για κάθε ασκούμενο στο Τζοκτσέν, ο Τσόγκυαλ Ναμκάι Νόρμπου λέει τα εξής:

«Στο ριζικό κείμενο της ΣΜΣ υπάρχουν τέσσερις στίχοι που μάς υποδεικνύουν την αναγκαιότητα της Βάσης προκειμένου να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε σωστά για τα επόμενα επίπεδα. Ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου και έχει αφομοιώσει τον τρόπο θεώρησης και την άσκηση, μπορεί να προχωρήσει στο πρώτο επίπεδο. Εντούτοις, για να ακολουθηθεί έμπρακτα η διδασκαλία Τζοκτσέν, η γνώση της Βάσης είναι εξίσου απαραίτητη και για εκείνους που δεν έχουν πρόθεση να λάβουν μέρος σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Σάντι Μάχα Σάνγκα

H εκπαίδευση του επιπέδου Βάσης είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει εισαχθεί στο Τζοκτσέν και έχει λάβει μεταδόσεις από τον Τσόγκυαλ Ναμκάι Νόρμπου.

Κείμενα σχετικά με την προετοιμασία για την εκπαίδευση του προγράμματος
Σάντι Μάχα Σάνγκα  εδώ

Comments are closed.