Γκάραπ λινγκ

Γενική άποψη της “μυστικής κοιλάδας” στις πλαγιές του μυθικού Λυκαίου όρους στην Αρκαδία, όπου βρίσκεται η γη της Ελληνικής Κοινότητας Τζοκτσέν. Το όραμά μας είναι να δημιουργηθεί εδώ ένας χώρος ασκητικής απομόνωσης, για τους μαθητές του Τσόγκυαλ Νάμκαϊ Νόρμπου Ρίνποτσε και, προς τούτο, ο Δάσκαλός μας ονόμασε αυτή τη γη Γκάραμπ Λίνγκ.

Γκάραμπ Λίνγκ στην κυριολεξία σημαίνει “Τόπος Υπέρτατης Αγαλλίασης”. Η λέξη αγαλλίαση εδώ αναφέρεται σε μία αίσθηση φυσικής, μη-επινοημένης ευχαρίστησης που εκδηλώνεται αυθόρμητα στην Φυσική Κατάσταση. Ωστόσο, και σε σχέση με την Αρκαδία, αυτός είναι ο ακριβέστερος όρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να περιγράψει τα φυσικά χαρακτηριστικά ολόκληρης της περιοχής και, πιο συγκεκριμένα, του Λυκαίου Όρους.

Κατά την πρώιμη αρχαιότητα, το Λύκαιον εθεωρείτο ως η καρδιά της Αρκαδίας και η κορυφή του ήταν η πιο ιερή τοποθεσία για τους αρχαίους Αρκάδες. Λύκαιον σημαίνει “φωτεινό”, “του Φωτός” και η φωτεινότητα είναι ένα στοιχείο που αποδίδεται στον Δία. Σύμφωνα με τη μυθολογική μας παράδοση, ο Ζεύς γεννήθηκε στην κορυφή αυτού του βουνού και οι τριγύρω περιοχές ήταν οι χώροι που έπαιζε σαν παιδάκι. Οι αρχαιότεροι ναοί τόσο του Δία όσο και του Πανός στον Ελλαδικό χώρο βρίσκονται σε αυτό εδώ ακριβώς το βουνό.

Comments are closed.