Άσκηση Μανταράβας για τη μακροζωία του Δασκάλου

On November 23th at 19:00h (GMT-5) (ώρα Ελλάδος 02:00 στις 24/11/2012)  there will be an open webcast from Norbuling (Perú) of the Mandarava Ganapuja specially dedicated to the health of our beloved Master and all practitioners who also need this practice. 

We will dance the Song of Vajra but we won’t do Namkha neither Lungta.
We hope that all of you can follow it, wherever you are, so that we can do the practice together, increasing its potentiality and our capacity for the benefit of all sentient beings.Long Life to our Master!!!

Συνδεθείτε εδώ ζωντανά !!

 

This entry was posted in Local News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.