Ελληνική Κοινότητα

Η Ελληνική Κοινότητα Τζοκτσέν είναι μία μη-κερδοσκοπική πολιτιστική εταιρεία που εκπροσωπεί την τοπική κοινότητα των μαθητών και ασκητών στην Ελλάδα. Η έδρα της είναι στην Αθήνα αλλά η Σάνγκα αποτελείται από ασκητές που ζουν σε όλη την επικράτεια, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Από κοινού ασκούμαστε και εργαζόμαστε προκειμένου να πραγματώσουμε και να διατηρήσουμε τις διδασκαλίες Τζοκτσέν προς όφελος όλων των όντων.

Ως οργανισμός, η Ελληνική Κοινότητα Τζοκτσέν είναι μία ανεξάρτητη, αυτάρκης και αυτοδύναμη οντότητα. Ωστόσο, σε όλα τα ουσιώδη κοινοτικά ζητήματα, βρίσκεται σε άμεση και στενή συνεργασία τόσο με το Διεθνές Γκακυίλ της Κοινότητας Τζοκτσέν, όσο και με το Γκαρ της γεωγραφικής περιοχής μας, το Ανατολικό Μέριγκαρ.

Η Ελληνική Κοινότητα έχει δεσμευτεί στη διατήρηση των πολύτιμων διδασκαλιών Τζοκτσέν, που μέσω μιας αδιάσπαστης γενεαλογίας πέρασαν στον Τσόγκυαλ Νάμκαϊ Νόρμπου Ρίνποτσε, και από αυτόν μεταδόθηκαν και σε εμάς. Ως Σάνγκα του Τζοκτσέν, ασκούμαστε ομαδικά τουλάχιστον τέσσερις φορές το μήνα, κατά τις ημέρες της πανσελήνου και της νέας σελήνης, καθώς και στις ειδικές ημέρες κάθε σεληνιακού μήνα, την Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε και την Ημέρα των Ντακίνι. Επιπλέον, συχνά συναντιόμαστε για ειδικές ασκήσεις και ασκητικές απομονώσεις.

Βιβλία

Τζοκτσέν, Η Κατάσταση της Αυθόρμητης Τελειότητας Continue reading

Comments are closed.